שימוש ב"עוגיות"  - cookies
האתר משתמש ב"עוגיות"  - cookies  לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים,
למטרות פרסום ושיווק, לצורך אימות פרטים, כדי להתאימו לצרכיך (לרבות האפשרות להישאר רשום במהלך הפעילות באתר), ועוד. 
אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. 
עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.
להסבר על מחיקת היסטוריה מדפדפן האינטרנט הקליקו כאן
http://windows.microsoft.com/he-il/windows/delete-webpage-history#1TC=windows-7